Keo Apollo Silicone A600

58,000 

Keo Apollo Silicone A600 là Chất trám trét, kết dính gốc Silicone (Silicone Sealant) một thành phần có tính đàn hồi cao

Còn hàng