Keo Apollo Silicone A600

62,400 

Keo Apollo Silicone A600 là Chất trám trét, kết dính gốc Silicone (Silicone Sealant) một thành phần có tính đàn hồi cao

Còn hàng