Keo Silicon Apollo Sanitary Chống Mốc

Liên hệ

Keo silicon chống mốc Apollo Sanitary – N là một loại keo được sử dụng để chống mốc, chống nước, và kết dính các bề mặt