Hiển thị tất cả 5 kết quả

Các loại băng keo giấy, Băng keo điện, băng keo trong, băng keo đục và băng keo 2 mặt

Băng keo Giấy, Keo 2 Mặt, Keo Điện

Băng keo 2 mặt mút xốp đen giấy xanh 24mm 8met

12,000 

Băng keo Giấy, Keo 2 Mặt, Keo Điện

Băng keo giấy nhăn 4.8mm 50y (45 met)

27,000 

Băng keo Giấy, Keo 2 Mặt, Keo Điện

Băng keo giấy nhăn 24mm 50y (45 met)

14,000 

Băng keo Giấy, Keo 2 Mặt, Keo Điện

Băng keo giấy 48mm 16y (14 met)

9,000 

Băng keo Giấy, Keo 2 Mặt, Keo Điện

Băng keo giấy nhăn 24mm 16y (14met)

4,500