Keo Apollo Silicone A500 trong

53,000 

Keo Silicone A500 trong là chất trám trét, kết dính gốc Silicone (Silicone Sealant) một thành phần lưu hóa trung tính. Lưu hóa khi tiếp xúc với không khí và tạo thành một dạng chất dẻo như cao su

Còn hàng