Keo Silicone Apollo A200

53,400 

Keo silicone Apollo A200 Là chất trám trét, kết dính gốc Silicone (Silicone Sealant) dạng axít một thành phần có độ đàn hồi cao.

Còn hàng