Bản lề kính tường VVP 90 độ màu vàng

Liên hệ

Bản lề kính tường VVP 90 độ màu vàng thường được sử dụng nhiều đó là cabin cửa mở quay dùng bản lề 90 đơn (hay còn gọi là 90 độ tường kính)