Pas U 0 độ 3cm màu vàng

Liên hệ

Pát U tường kính thường sử dụng để cố định tấm kính vách vào tường, loại pát U 3cm này không cần khoan lỗ kính.