Tay nắm phòng tắm kính phi 25 màu vàng

Liên hệ

Tay nắm phòng tắm kính phi 25 màu vàng là loại tay nắm thường sử dụng cho các loại Cabin phòng tắm kính mở ra vào.