Pittông Hơi Hafele 373.82.907 – 80N

47,200 

Đặc điểm Pittong, Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.907 :

Lực lò xo : 80N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén

Còn hàng