Pittông Hơi Hafele 373.82.909 – 120N

49,500 

Đặc điểm Pittong, Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.909 – 120N :

Lực lò xo : 120N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén

Còn hàng