Pittông Hơi Hafele 373.82.910 – 150N

49,500 

Đặc điểm Pittong, Đặc điểm Pittong đẩy cánh tủ Hafele 373.82.910 – 150N :

Lực lò xo : 150N, góc mở 75º, 90º, 110º, nâng đỡ bằng khí nén

Còn hàng