Sơn cứng thông dụng 2K Asia AS900-C

142,000 

Chất làm cứng 2K thông dụng Asia  AS900-C là sản phẩm đồng bộ dành cho sơn PU có tác dụng đóng rắn các chất phủ bề mặt.

Còn hàng