Keo Silicone PA Wacker

46,700 

KEO SILICONE WACKER PA chuyên dùng cho nhôm kính là keo silicone một thành phần có độ cứng và lưu hóa bằng axit dành cho các ứng dụng kính và công nghiệp

Còn hàng