Keo Silicone Apollo A300 Trắng Sữa

58,000 

Keo Silicone A300 trắng sữa, đây là một loại keo silicone được sử dụng để kết nối và bảo vệ các bề mặt khác nhau, chẳng hạn như vật liệu xây dựng, gạch, kính, kim loại và gỗ.

Còn hàng