Dao xoắn 1 me Ø 3.175 x 17mm

22,000 

Dao xoắn 1 me Ø 3.175 x 17mm

Đặc tính: thoát phôi tốt hơn nên nét cắt đẹp hơn xoắn 2me, cắt đẹp được gỗ ép, mica.
Ứng dụng: cắt, khắc, phay, xẻ rãnh….
Vật liệu phù hợp: Gỗ, PVC, acrylic, MDF, tấm nhựa….

Còn hàng