BẢN LỀ VAI TRÒ & PHÂN LOẠI

Liên hệ

BẢN LỀ VAI TRÒ & PHÂN LOẠI

Bản lề là chi tiết kỹ thuật được thiết kế, cấu tạo để làm cầu nối các cánh cửa, cửa sổ với các đối tượng cố định khác