Bản lề kính tường VVP 90 độ màu đen

Liên hệ

Bản lề kính tường VVP 90 độ màu đen thường được sử dụng nhiều đó là cabin cửa mở quay dùng bản lề 90 đơn (hay còn gọi là 90 độ tường kính)