Pas U 0 độ 3cm màu đen

Liên hệ

Pas U tường kính inox 304 màu đen thường sử dụng để cố định tấm kính vách vào tường, loại pát U 3cm này không cần khoan lỗ kính.