Ray bi 2 tầng Hammered HMR 2710.250

Liên hệ

Ray bi 2 tầng Hammered 250mm đóng mở 2/3 phù hợp hộc tủ có tải trọng dưới 15kg