Pas U 0 độ 3cm inox 304 màu trắng

Liên hệ

Pas U tường kính inox 304 màu trắng bóng thường sử dụng để cố định tấm kính vách vào tường, loại pát U 3cm này không cần khoan lỗ kính.