Kệ Đựng Gia Vị Omero Phải 200mm Kosmo 549.20.841

2,772,000 

Đặc điểm kệ đựng gia vị Kosmo Kosmo 549.20.841 :

  • Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 200mm
  • Phiên bản : phải, hoàn thiện : Nano Painting

Còn hàng