Kệ đựng gia vị Hafele Omero phải 150mm 549.20.840

2,166,000 

Đặc điểm kệ đựng gia vị Kosmo 549.20.840 :

  • Dành cho hệ tủ bếp dưới, chiều rộng tủ 150mm
  • Phiên bản : phải, hoàn thiện : Nano Painting

Còn hàng