Bản lề giảm chấn Hafele cong vừa trùm nửa 315.30.722

21,000 

Bản lề tủ Metalla A Hafele 315.30.722 là Bản lề cong ít lắp trùm nửa, đóng giảm chấn góc mở 110 độ

Còn hàng